Tempo de ferro


"Día a día, logo de tantos anos idos, procuro a túa lembranza. Daqueles días de tristuras, cavilacións e penares para o teu pai e os teus irmáns, feridos e abatidos. Días desde os que a túa mai endexamais recuperou tino e razón. Xornadas negras, sen esperanza, apestadas e católicas. Días nos que, despois de ti morrer, rexistraron a vosa casa e os teus papeis. Todo o revolveron. Remexeron, buscaron xustificantes e tentaton que os teus veciños falasen mal de ti. Levaron os teus recortes de La Voz de Galicia sobre a queima de Reichstag, enlearon nos papeis pautados, nas notas musicais até deixar o teu violín fóra da caixa."
PATIÑO REGUEIRA, A., Memoria de ferro, Vigo, 2005, p. 19 (prólogo de Manuel Rivas).

Memoria del verano del 36, en el que las bestias se volvieron contra los hombres...

Popular Posts

El Lector